ขออุปกรณ์
ให้น้องเรียน

ร้อยละ 51

ของเด็กไทยไม่มีอุปกรณ์
เรียนออนไลน์

*ผลสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติในปี 2563

ร่วมบริจาคอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ให้กับเด็กขาดโอกาส สำหรับการเรียนออนไลน์
ในโครงการร้อยพลังการศึกษากว่า 100 โรงเรียนทั่วประเทศ

ส่งอุปกรณ์ได้ที่ร้านปันกันทุกสาขาหรือส่งทางไปรษณีย์

โครงการร้านปันกัน โดย มูลนิธิยุวพัฒน์
เลขที่ 7 ซอยอ่อนนุช 90 แขวงประเวศ
เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
โทร 081 903 6639

บริจาคเงิน
เพื่อซื้ออุปกรณ์ให้น้อง

ยอดบริจาค
-
บาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม คุณจริญญา แจ่มแจ้ง โทร.​ 086-320-0063