ข่าวสาร

โครงการ “ร้อยพลังการศึกษา”

“a-chieve” ธุรกิจเพื่อสังคม ตัวช่วย “เด็กไทย” ค้นหาเส้นทางชีวิต

เด็กไทยส่วนใหญ่เรียนหนัก แต่กลับไม่รู้ว่าตัวเองอยากเป็นอะไรยิ่งเป็นเด็กที่มาจากครอบครัวที่มีฐานะยากจน ยิ่งไม่มีแรงค้นหาตัวเอง..ขาดตัวช่วยจัดการความฝันอย่างหนัก !

จาก “เดิน-วิ่งส่งน้องเรียน” ก้าวต่อไปกับ “ผ้าป่าร้อยพลังการศึกษา”

มากไปกว่าการวิ่งที่ช่วยเรื่องสุขภาพ คือการได้ช่วยน้องๆได้มีโอกาสทางการศึกษา มากกว่าเงินที่ระดมได้จำนวนล้านบาท คือการได้พลังของผู้คนที่พร้อมจะลงมือแก้ปัญหาสังคม

ลงทะเบียนร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงกับเรา