2022 UOB Global Heartbeat Run/Walk
ชวนคุณร่วมเป็น “ผู้ให้”

ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย ตั้งเป้ามอบโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ และโภชนาการอาหารที่ดีแก่เด็กขาดโอกาส เพื่อสร้างอนาคตที่สดใสและยั่งยืน

ยอดบริจาค
-
บาท

ร่วมสมทบบริจาคให้โครงการร้อยพลังการศึกษานำไปสร้างห้องคอมพิวเตอร์ ที่พร้อมไปด้วยเครื่องมือการเรียนรู้ดิจิทัลในวิชาคณิต / วิทย์ / อังกฤษ เพื่อสร้างเส้นทางการเรียนรู้ที่มีคุณภาพให้น้องๆ ที่ยังขาดโอกาสได้เข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียม พร้อมร่วมแก้ไขปัญหาทุพโภชนาการในโรงเรียน กับโครงการ FOOD FOR GOOD

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

  • ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริจาคหรือสมาชิก จะถูกเก็บ ใช้และเปิดเผยโดยโครงการร้อยพลังการศึกษา มูลนิธิยุวพัฒน์ และธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) เพื่อวัตถุประสงค์ในการลงทะเบียนรับบริจาค การติดต่อประสานงาน และการจัดทำเอกสารเพื่อสิทธิประโยชน์ในการลดหย่อนภาษี รวมถึงการดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องและจำเป็น สำหรับการรับบริจาค
  • ผู้บริจาคหรือสมาชิก สามารถศึกษารายละเอียดการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ในประกาศความเป็นส่วนตัวของธนาคารฯ บนเว็บไซต์ www.uob.co.th/privacynotice
  • นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และ Privacy Notice ของโครงการร้อยพลังการศึกษา มูลนิธิยุวพัฒน์