ร้อยพลังการศึกษา

โครงการร้อยพลังการศึกษา

(Thailand Collaboration for Education : TCFE)

คือ โครงการความร่วมมือเชื่อมร้อยพลังผู้คนในสังคมไทยที่มีเป้าหมาย
พัฒนาคุณภาพการศึกษาและช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่ด้อยโอกาส เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างความยั่งยืนให้เกิดขึ้นกับสังคมไทย

ประเทศไทยมีปัญหาความเหลื่อมล้ำติดอันดับต้นๆ ของโลก จึงมีเด็ก “หลุดระบบการศึกษา” นับแสนคนในแต่ละปี เพราะความยากจน และมีเด็กกลุ่มเสี่ยงด้วยสาเหตุนี้มากถึง 4.8 ล้านคน ในเมื่อเด็กคือ “อนาคต” ของประเทศ จึงเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนพึงช่วยกันดูแล เพราะโอกาสของเด็กที่สูญเสียไปหากไม่ได้รับการช่วยเหลือในวันนี้ ย่อมนับเป็นความสูญเสียของประเทศ
ในวันข้างหน้า
จึงขอเชิญชวน “คุณ” ร่วมร้อยพลัง ลดความเหลื่อมล้ำ
ด้วยการ “พัฒนาคุณภาพทางการศึกษา” แก่เด็กไทยที่ด้อยโอกาส

เครื่องมือพัฒนาคุณภาพ

ทางการศึกษา

3ด้านเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ และแก้ปัญหาการศึกษาไทย

 

3ด้านเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ
และแก้ปัญหาการศึกษาไทย

 

6เครื่องมือ
ช่วยเด็กทันที


ทุนการศึกษาห้องเรียนดิจิตอลคณิต/วิทย์ห้องเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงครูแนะแนวรุ่นใหม่โรงเรียนคุณธรรม

ความก้าวหน้าของเรา

ได้ช่วยเด็กกลุ่มเป้าหมายนับตั้งแต่ปี 2558 ถึงปัจจุบัน

ประมาณกว่า 0 คน จาก 102 โรงเรียน

โรงเรียนในเครือข่ายของเรา

โดยจำนวนโรงเรียน พื้นที่จังหวัด จำนวนนักเรียนจะเพิ่มขึ้นในปีต่อๆ ไป พร้อมความครบถ้วนของเครื่องมือที่เข้าไปสนับสนุนก็จะครบสมบูรณ์ขึ้น ทั้งนี้ โครงการมีนโยบายให้การสนับสนุนแก่นักเรียนจนจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือจบสายอาชีวะ หรือจนจบแต่ละหลักสูตรทุนการศึกษาต่อเนื่องมีระยะเวลา 6 ปี

ทุนหลักสูตรคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ มีระยะเวลา 3-6 ปี ครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงต่อเนื่องในโรงเรียนที่ครูไม่เพียงพอ โครงการแนะแนวและระบบ
พี่เลี้ยงและโครงการโรงเรียนคุณธรรม จะครอบคลุมตลอดระยะเวลาโครงการและ
นิเทศน์ติดตามการขยายผล

เพราะ “การศึกษา” เป็นอาวุธที่ทรงพลังที่สุดถึงขั้นสามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้
และยังสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตคนให้ก้าวพ้นจากวังวนความยากจนเช่นกัน
การลงทุนในการศึกษาจึงเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุด การจะแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำ หรือโอกาสที่ไม่เท่าเทียมกันของคนในสังคม จึงเป็น “การศึกษา” 

“ให้การศึกษาเท่ากับให้ชีวิต”

บริจาคได้อย่างไร

ง่ายๆ ด้วยการเลือกรูปแบบการบริจาคที่คุณสนใจและพร้อมจะแบ่งปัน

ทำไมต้อง

บริจาคต่อเนื่อง

เพราะเป็นโอกาสที่คุณ

 

แบ่งปันได้

ใครๆ ก็ยอมรับว่า การลงทุนใน “คน“ เป็นการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงสุด และการให้ปัญญา เป็นการให้ที่มีอานิสงส์สูงสุด จึงน่าจะมีคุณค่าพอที่คุณจะแบ่งปัน

ได้สร้าง

ความยั่งยืน

ความต่อเนื่องของการบริจาคสำหรับเด็กๆ เป็นทั้ง “กำลังใจ” และ “คำมั่นสัญญา” ว่าพวกเขาจะไม่พลาดโอกาสที่จะได้รับการศึกษาจนสำเร็จถึงฝั่งฝัน มีโอกาสสร้างชีวิตใหม่ ที่พึ่งตนเองได้ และเป็นคนดีของสังคม

ได้เป็นส่วนหนึ่งของ

การเปลี่ยนแปลง

การแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำ หรือโอกาสที่ไม่เท่าเทียมกัน ด้วยการให้ “การศึกษา” ผ่านการพิสูจน์แล้วว่า เป็นวิธีการหนึ่งที่สำคัญและเห็นผลจริง แต่ไม่สามารถสำเร็จได้ในเวลาอันสั้น จึงต้องทำต่อเนื่อง ร่วมกันคนละไม้คนละมือ นี่คือเหตุผลทำไมเราต้องมีคุณ

เพราะเป็นโอกาสที่คุณ

 

แบ่งปันได้

ใครๆ ก็ยอมรับว่า การลงทุนใน “คน“ เป็นการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงสุด และการให้ปัญญา เป็นการให้ที่มีอานิสงส์สูงสุด จึงน่าจะมีคุณค่าพอที่คุณจะแบ่งปัน

ได้สร้าง

ความยั่งยืน

ความต่อเนื่องของการบริจาคสำหรับเด็กๆ เป็นทั้ง “กำลังใจ” และ “คำมั่นสัญญา” ว่าพวกเขาจะไม่พลาดโอกาสที่จะได้รับการศึกษาจนสำเร็จถึงฝั่งฝัน มีโอกาสสร้างชีวิตใหม่ ที่พึ่งตนเองได้ และเป็นคนดีของสังคม

ได้เป็นส่วนหนึ่งของ

การเปลี่ยนแปลง

การแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำ หรือโอกาสที่ไม่เท่าเทียมกัน ด้วยการให้ “การศึกษา” ผ่านการพิสูจน์แล้วว่า เป็นวิธีการหนึ่งที่สำคัญและเห็นผลจริง แต่ไม่สามารถสำเร็จได้ในเวลาอันสั้น จึงต้องทำต่อเนื่อง ร่วมกันคนละไม้คนละมือ นี่คือเหตุผลทำไมเราต้องมีคุณ

เงินที่คุณบริจาคทั้งหมดจะไม่มีการหักค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ดังที่ระบุไว้ในธรรมาภิบาลโครงการ ❯ เงินของคุณไปไหน ?ว่าเราจะนำไปเป็นทุนเพื่อใช้พัฒนาคุณภาพการศึกษา และเด็กนักเรียนที่ด้อยโอกาสเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความยั่งยืน ผ่านการส่งมอบ“6 ตัวช่วย” ❯ด้านการศึกษาเพื่อน้องๆ กลุ่มเป้าหมายต่อไป

ช่องทางร่วมบริจาค

โดยเงื่อนไขและขั้นตอนเป็นไปตามที่ผู้ให้บริการชำระเงินกำหนด

Credit card

Rabbit LINE Pay

Internet Banking / Counter / ATM

โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร / พร้อมเพย์

ธ. กสิกรไทย สาขาพาราไดซ์ ปาร์ค
ชื่อบัญชี: มูลนิธิยุวพัฒน์ เพื่อโครงการร้อยพลังการศึกษา
เลขที่บัญชี 030-3-79257-0

ชื่อบัญชี: มูลนิธิยุวพัฒน์
รหัส 0-9930-00187-07-5 (เลขประจำตัวผู้เสียภาษี)

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

โทรศัพท์ 02 301 1000 ต่อ 1117 / 02 301 1117

หมายเหตุ: มูลนิธิยุวพัฒน์เป็นองค์กรสาธารณะกุศล ตามประกาศกระทรวงการคลัง ลำดับที่ 300 ผู้บริจาคสามารถนำใบเสร็จรับเงินไปลดหย่อนในการคำนวณภาษีเงินได้ประจำปี

ลงทะเบียนร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงกับเรา