“บริจาคต่อเนื่อง” ช่วย “เด็กด้อยโอกาส” ลดเหลื่อมล้ำกับ “ร้อยพลังการศึกษา”  เพราะการให้ไม่มีวันสิ้นสุด ยิ่งให้..ยิ่งได้

“บริจาคต่อเนื่อง” ช่วย “เด็กด้อยโอกาส” ลดเหลื่อมล้ำกับ “ร้อยพลังการศึกษา” เพราะการให้ไม่มีวันสิ้นสุด ยิ่งให้..ยิ่งได้

เมื่อพูดถึง “การลงทุน” หลายคนคงนึกถึง “ผลตอบแทน” ที่มีกำไรสูงๆ ที่เป็น ตัว “เงิน” แต่ในความเป็นจริงแล้ว ผลตอบแทนที่คุ้มค่ายังมีรูปแบบอื่นอีกมากมาย  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “การลงทุน” กับ “เด็กด้อยโอกาส” ที่ช่วยสนับสนุนเงินให้พวกเขาได้มีโอกาสทางการศึกษา ซึ่งถือเป็นการลงทุนในระยะยาว ที่ให้ผลตอบแทนสูงสุดและยั่งยืน เพราะให้การศึกษา เท่ากับให้ชีวิต !

วันนี้ยังมีเด็กจำนวนนับแสนคนที่เลิกเรียนกลางคันในแต่ละปี  สาเหตุหลักมาจากความ “ยากจน” ซึ่งมีเด็กกลุ่มเสี่ยงมากถึง 4.8 ล้านคน   การไม่ให้โอกาสแก่เด็กกลุ่มนี้   ไม่เพียงแต่จะทำให้อนาคตของพวกเขามืดมนเท่านั้น แต่ยังทำให้วงจรของความเหลื่อมล้ำ ความแตกต่าง ความไม่เท่าเทียมกันระหว่างคนในสังคม ยิ่งจะดำเนินต่อไป และกลายเป็นภัยต่อสังคมในอนาคต

“ร้อยพลังการศึกษา” จึงมุ่งยกระดับโรงเรียนที่เผชิญกับปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ให้เด็กนักเรียนด้อยโอกาสได้เข้าถึงโอกาสใน 3 ด้าน 1.ด้านทุนการศึกษา 2. ด้านคุณภาพการศึกษา 3. ด้านทักษะชีวิตและจิตอาสา

หลังจบแผนรณรงค์การระดมทุน “ผ้าป่าร้อยพลังการศึกษา” เพื่อนำไปใช้เป็นทุนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและเด็กนักเรียนที่ด้อยโอกาสแก่โรงเรียนในโครงการร้อยพลังการศึกษา โดยได้รับการสมทบทุนร่วมบุญผ้าป่าจากประชาชนทั่วไป และองค์กรต่างๆ ที่เห็นคุณค่าในการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา เป็นจำนวนเงินกว่า 14,749,165 ล้านบาท และเงินทั้งหมดนี้ถูกนำไปใช้สนับสนุนและพัฒนานักเรียนจาก 51 โรงเรียนใน 25 จังหวัด จำนวนประมาณกว่า 15,000 คน ตามแนวทางของร้อยพลังการศึกษา

ด้วยเหตุผลที่โครงการมุ่งเน้นให้การสนับสนุนแต่ละโรงเรียนอย่างน้อย 6 ปีต่อเนื่อง ประกอบกับโครงการมีแผนจะขยายจำนวนโรงเรียน จำนวนนักเรียน ให้เพิ่มขึ้นในปีต่อๆ ไป พร้อมความครบถ้วนของเครื่องมือ ที่เข้าไปสนับสนุนก็จะครบสมบูรณ์ขึ้น ขณะเดียวกัน โครงการเชื่อว่า เรื่องของการให้สามารถทำได้ไม่มีวันสิ้นสุด จึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคต่อเนื่องให้กับโครงการนี้

นางสาวพัดชา มหาทุมะรัตน์ รองผู้อำนวยการโครงการร้อยพลังเปลี่ยนประเทศ ตัวแทนภาคีโครงการร้อยพลังการศึกษา เปิดเผยว่า เพราะความต่อเนื่องของการบริจาคสำหรับเด็กๆ เป็นทั้ง “กำลังใจ”และ “คำมั่นสัญญา” ว่า พวกเขาจะไม่พลาดโอกาสที่จะได้รับการศึกษาจนสำเร็จ มีโอกาสสร้างชีวิตที่ดี สามารถพึ่งตนเองและเป็นคนดีของสังคม

นายประทีป สุวรรณาภัย ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ตืนวิทยา ตำบลแม่ตืน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน โรงเรียนในโครงการร้อยพลังการศึกษา ซึ่งใช้เครื่องมือในโครงการ ประกอบด้วย ทุนการศึกษาจาก มูลนิธิยุวพัฒน์ และห้องเรียนดิจิทัลวิชาวิทย์-คณิตที่เรียนรู้ง่าย โดยบริษัท เลิร์น เอ็ดดูเคชั่น จำกัด กล่าวว่า การบริจาคต่อเนื่องมีความจำเป็นมากในการพัฒนาการศึกษาและช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส

“ผมคิดว่า การบริจาคต่อเนื่องจะช่วยให้เด็กได้เรียนในเครื่องมือที่ทางโครงการสนับสนุนให้อย่าง ต่อเนื่อง ที่ผ่านมาโรงเรียนของเราใช้เครื่องมือของเลิร์น เอ็ดดูเคชั่น ผลที่ได้คือ เด็กมีความสนใจวิชาคณิตมากขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กที่มีพื้นฐานน้อยเมื่อพวกเขาได้เรียนผ่านระบบก็มีการปรับตัวที่ดีและมีความสนใจมากขึ้น”

เช่นเดียวกับ นายสิทธิพร บำเพ็ญเพียร ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร ตำบลหนองบัวระเหว อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ มองว่าการบริจาคต่อเนื่องมีความสำคัญมาก เพราะได้เป็นส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคม

“ผมคิดว่าจะเป็นประโยชน์กับเด็กนักเรียนมาก เพราะพวกเขาจะได้รับโอกาสอย่างต่อเนื่อง อย่างนักเรียนในโรงเรียนของผมก็จะมีโอกาสได้ทุนการศึกษาเพิ่มขึ้น และได้เรียนวิชาคณิตจากระบบของเลิร์น เอ็ดดูเคชั่น อย่างต่อเนื่อง”

ทั้งนี้  รูปแบบการบริจาคต่อเนื่อง  มี 2 แบบได้แก่ การบริจาคทันทีหรือบริจาครายครั้ง และ การบริจาครายเดือน   ผ่านช่องทางออนไลน์ และออฟไลน์

ช่องทางออนไลน์ ผ่านเวบไซต์ www.tcfe.or.th

  • บัตรเครดิต
  • Rabbit LiNE Pay
  • บริการออนไลน์ของธนาคาร ดังนี้ ธนาคารไทยพานิชย์ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารทหารไทย ธนาคารยูโอบี ธนาคารกรุงศีอยุธยา ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารธนชาต

ช่องทางออฟไลน์  ประกอบด้วย

  • บริจาคผ่านเคาน์เตอร์ Tesco Lotus Big C Pay@Post MPAY True Money CENPAY และตู้บุญเติม (อาจมีค่าบริการ 5-15 บาทต่อครั้ง ขึ้นอยู่กับผู้บริการ)
  • โอนเงินผ่านธนาคารกสิกรไทย สาขาพาราไดซ์ ปาร์ค ชื่อบัญชี มูลนิธิยุวพัฒน์ เพื่อโครงการร้อยพลังการศึกษา เลขที่บัญชี 030-3-79257-0 ประเภท ออมทรัพย์
  • Prompt Pay ชื่อบัญชี มูลนิธิยุวพัฒน์ รหัส 009 3000 187 075 (เลขประจำตัวผู้เสียภาษี)
  • เชคสั่งจ่าย “มูลนิธิยุวพัฒน์ เพื่อโครงการร้อยพลังการศึกษา”

ผู้บริจาคเข้าโครงการมีสิทธิ์นำเงินบริจาคไปหัก ลดหย่อนภาษีได้ 1 เท่า สอบถามโทร. 089-491-1594, 02-301-1117

เงินบริจาคทุกบาทของ “คุณ” โครงการร้อยพลังการศึกษาจะนำไปมอบให้เป็นทุนสำหรับเด็กและโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย เพื่อใช้เป็นเครื่องมือพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาประเภทต่างๆ ตามแนวทางร้อยพลังการศึกษา จะดำเนินการภายใต้การกำกับของคณะบริหารโครงการร้อยพลังการศึกษา และจะได้รับการบริหารจัดการบัญชีโดยมูลนิธิยุวพัฒน์

อนึ่ง โครงการร้อยพลังการศึกษา มีภาคีเริ่มต้นประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญการศึกษาในด้านต่างๆ เช่น มูลนิธิยุวพัฒน์ ผู้เชี่ยวชาญทุนการศึกษาแก่เด็กยากจนมานานกว่า 25 ปี บริษัท เลิร์นเอ็ดดูเคชั่น จำกัด ผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาห้องเรียนดิจิทัลวิชาวิทย์-คณิต บริษัท อาชีฟ โซเชียล เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ผู้เชี่ยวชาญกระบวนการแนะแนวอาชีพ บริษัท เอ็ดดูเทค อินโนเวชั่น จำกัด ผู้เชี่ยวชาญห้องเรียนดิจิทัลวิชาภาษาอังกฤษ “วินเนอร์ อิงลิช” โครงการทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ ครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง เครือข่ายจิตอาสา ผู้เชียวชาญการจัดกระบวนการอาสาสมัคร

นอกจากนี้ยังภาคีสนับสนุน ได้แก่ บริษัท วิสาหกิจเพื่อสังคม เอ็ดวิงส์  เอ็ดยูเคชั่น จำกัด  ผู้เชี่ยวชาญการสำรวจโรงเรียนและติดตามผล รวมทั้งการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับโรงเรียนในเครือข่ายร้อยพลังการศึกษา และยังมี โครงการร้อยพลังเปลี่ยนประเทศ มูลนิธิเพื่อคนไทย สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)  บริษัท เช้นจ์ เวนเจอร์ จำกัด

ทั้งหมดนี้คือที่มาของความร่วมมือขับเคลื่อนโครงการ “ร้อยพลังการศึกษา” ซึ่งมีโครงการ “ร้อยพลังเปลี่ยนประเทศ” เป็นผู้ประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทุกฝ่าย รวมทั้งการระดมทุนเพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้เด็กกลุ่มเป้าหมายใน 3 ด้านได้แก่ โอกาสเข้าถึงการศึกษา – ด้วยทุนยุวพัฒน์ต่อเนื่อง 6 ปี ตั้งแต่ ม.1-ม.6 พร้อมพี่เลี้ยงอาสา โดยมูลนิธิยุวพัฒน์

โอกาสเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ – ด้วยห้องเรียนดิจิทัลวิชาวิทย์-คณิตที่เรียนรู้ง่าย โดยบริษัท เลิร์น เอ็ดดูเคชั่น จำกัด  ห้องเรียนดิจิทัลวิชาภาษาอังกฤษ โดย บริษัทเอ็ดดูเทค อินโนเวชั่น จำกัด และครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง โดยโครงการ ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์

โอกาสเข้าถึงเส้นทางอาชีพและทักษะชีวิต – ด้วยหลักสูตรแนะแนวอาชีพโดย บริษัท อาชีฟ โซเชียล เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด  และโครงการวัยรุ่นอุ่นใจ โดยเครือข่ายจิตอาสา