หลักสูตรการเงิน “UOB Money 101 Teen Edition วัยรุ่นเก่งการเงิน” พร้อมเข้าโรงเรียนแล้ว!!

หลักสูตรการเงิน “UOB Money 101 Teen Edition วัยรุ่นเก่งการเงิน” พร้อมเข้าโรงเรียนแล้ว!!

เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตเด็กไทยให้มีความรู้เรื่องการเงิน สามารถวางแผนอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ร้อยพลังการศึกษาร่วมกับธนาคารยูโอบี Money Class Money Coach และ Learn Education ร่วมกันสร้างหลักสูตรการเงินสำหรับโรงเรียนในเครือข่ายร้อยพลังการศึกษา ซึ่งเป็นหลักสูตรที่จะทำให้เด็กๆ เข้าใจเรื่องการเงินอย่างถูกต้อง เพราะเรื่องเงินเป็นทักษะชีวิตที่สำคัญที่ควรมีติดตัวตั้งแต่เด็ก

 

หลักสูตรการเงิน “UOB Money 101 Teen Edition วัยรุ่นเก่งการเงิน” เริ่มต้นจากการที่ทางธนาคารยูโอบีมองเห็นโอกาสในการพัฒนาการเรียนรู้เรื่องการเงินในรูปแบบ E-Learning เพื่อที่จะเข้าถึงเด็กในจำนวนมาก เป็นการจุดประกายให้เด็กสนใจเรื่องการเงินมากขึ้น

 

เพราะเรื่องการเงินมักจะถูกมองเป็นเรื่องที่เข้าใจยากและก็ถูกมองข้ามการให้ความรู้ที่ถูกต้องตั้งแต่เด็ก นำไปสู่ปัญหาการขาดความเข้าใจทางด้านการเงินอย่างแท้จริง จะเห็นได้ว่าปัจจุบันอัตราหนี้ครัวเรือนเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ สาเหตุหลักมาจากหนี้เสียเป็นจำนวนมาก บางรายเกิดจากการชักชวนจากมิจฉาชีพให้ลงทุนโดยอ้างว่าจะได้ผลตอบแทนสูง สุดท้ายสูญเงินเปล่า ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นผลมาจากการขาดภูมิคุ้มกันทางการเงินและการขาดความรู้ทางการเงินที่ดี

“สำหรับหลักสูตร UOB Money 101 Teen Edition วัยรุ่นเก่งการเงิน เป็นส่วนหนึ่งในโครงการของธนาคารยูโอบี My Digital Space ซึ่งธนาคารมีเครือข่ายหลายภูมิประเทศ เรามุ่งหวังว่าจะช่วยลดช่องว่างทางการศึกษาของเยาวชนโดยใช้สื่อดิจิทัลเข้ามาเป็นตัวนำ ธนาคารรู้สึกขอบคุณพันธมิตรทุกรายที่มีใจมุ่งมั่นมาพัฒนาหลักสูตรนี้ มาช่วยทำให้เรื่องการเงินเป็นเรื่องสนุกและเข้าใจง่าย” คุณธรรัตน์ โอฬารหาญกิจ ผู้อำนวยการอาวุโส บริหารสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร ธนาคารยูโอบีกล่าว.

 

และทางด้านตัวแทนโครงการร้อยพลังการศึกษา โดยคุณลาวัลย์ เวชอภิกุล ได้กล่าวเสริมถึงการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่าย พร้อมกล่าวขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่านที่มีส่วนร่วมทำให้เกิดหลักสูตรการเงินในครั้งนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคุณครูจะได้รับประโยชน์และองค์ความรู้ต่างๆ เพื่อที่จะนำไปถ่ายทอดให้กับเด็กนักเรียนต่อไปได้

กิจกรรม Online Workshop “UOB Money 101 Teen Edition วัยรุ่นเก่งการเงิน” ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 มิ.ย. ที่ผ่านมา ในรูปแบบออนไลน์เปิดโอกาสให้คุณครูในโรงเรียนเครือข่ายร้อยพลังการศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรกเข้าร่วมอบรมวิธีการสอนตามหลักสูตรความรู้ทางการเงินกับโค้ชหนุ่ม จักรพงษ์ เมษพันธ์ ผู้ออกแบบเนื้อหาและผู้สอนในหลักสูตรแบบ Exclusive สามารถแลกเปลี่ยนความรู้ได้อย่างใกล้ชิด เพื่อให้คุณครูนำไปสอนในชั้นเรียนได้

โดยโค้ชหนุ่ม ให้เกียรติร่วมบรรยายในช่วงแรกหัวข้อ “ความรู้เรื่องการเงินมีความสำคัญอย่างไร และทำไมต้องเรียนวิชาการเงิน” เริ่มจากการปรับทัศนคติของครูให้เห็นความสำคัญของเรื่องเงินและมีความเข้าใจที่ตรงกันว่าทำไมเรื่องเงินต้องถูกสอนกันตั้งแต่วัยเด็ก เพราะถ้าคุณครูรู้สึกว่าเรื่องเงินไม่สำคัญหรือไม่รู้สึกว่าเรื่องเงินมีประโยชน์ต่อผู้เรียนก็จะทำให้การสอนไม่ประสบความสำเร็จด้วย

 

ในช่วงที่สองของการ Workshop เป็นการให้ความรู้ในเรื่องของรูปแบบการเรียนการสอน โดยคุณแก๊ปเปอร์ ตัวแทนจาก Money Class

และในช่วงที่สามเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานระบบและโปรแกรมการสอนของหลักสูตร โดยทีมงานฝ่ายเซอร์วิส

บรรยากาศตลอดการ Workshop เต็มไปด้วยความสนุกสนาน พร้อมสอดแทรกเรื่องความรู้ทางเงินที่เป็นประโยชน์ ทางโครงการหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหลักสูตรการเงิน “UOB Money 101 Teen Edition วัยรุ่นเก่งการเงิน” เมื่อเด็กเรียนจบแล้วจะส่งผลให้รู้จักการบริหารการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถลดปัญหาหนี้เสียซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่สร้างความมั่นคงและมั่งคั่งให้กับตัวเองและครอบครัวได้

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยให้เด็กไทย ได้เรียนรู้เรื่องการบริหารการเงินตั้งแต่เนิ่นๆ ไปด้วยกันกับร้อยพลังการศึกษา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-301-1117

อีเมล tcfe@ktf.premier.co.th / Line@ ID: @tcfe

 

#ร้อยพลังการศึกษา #UOBMoney101TeenEdition #ธนาคารยูโอบี #MoneyClass #เพราะเราเชื่อว่าเรื่องการเงินไม่ต้องรอโต #ร่วมลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา #สร้างโอกาสทางการศึกษา