เมื่อ “ผู้ให้” ย้อนวัยไปเป็น “ผู้รับ” กับกิจกรรม “เป็นนักเรียนหนึ่งวันกับร้อยพลังการศึกษา” ร่วมเรียนรู้และทดลองใช้เครื่องมือที่ช่วยพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเด็กไทย

“เป็นนักเรียนหนึ่งวันกับร้อยพลังการศึกษา” จัดขึ้นโดยโครงการร้อยพลังการศึกษาและภาคีเครือข่าย ชวนองค์กรที่ให้ความสำคัญและสนับสนุนงานด้านการศึกษา ได้ลองมาสัมผัสและเรียนรู้เครื่องมือการเรียนการสอนที่ร้อยพลังการศึกษานำไปใช้ในโครงการเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาที่เท่าเทียมให้กับเด็กๆ ในโรงเรียนเครือข่าย จัดเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2563 ณ โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน จ.กาญจนบุรี โดยแต่ละองค์ได้ส่งตัวแทนมาร่วมทำกิจกรรมกับโครงการ ดังนี้

  1. เข้าชมและสังเกตการณ์เครื่องมือต่างๆ ในโครงการฯ ที่ช่วยสร้างโอกาสทางการศึกษา พัฒนาคุณภาพการศึกษา และทักษะชีวิตให้กับเยาวชนที่ขาดโอกาส
  2. พูดคุยแลกเปลี่ยนแนวทางในการร่วมมือกันเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

นับเป็นครั้งแรกที่โครงการฯ เปิดโอกาสให้ “ผู้ให้” ได้ลองมาสัมผัสกับการเป็นนักเรียนซึ่งเป็น “ผู้รับ” โดยตัวแทนจากองค์กรได้ลองใช้งานเครื่องมือต่างๆ ไปพร้อมกับน้องๆ ในห้องเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ วิชาภาษาอังกฤษ และวิชาแนะแนว มีทีมคุณครูและรุ่นพี่นักเรียนคอยดูแลพร้อมให้ข้อมูลเป็นอย่างดี

องค์กรที่ให้ความสนใจตอบรับเข้าร่วมกิจกรรม “เป็นนักเรียนหนึ่งวันกับร้อยพลังการศึกษา” และร่วมเดินทางไปเปิดประสบการณ์ด้านการเรียนรู้กับเรา มี 5 องค์กร ดังนี้

  1. ธนาคารยูโอบี
  2. มูลนิธิใจกระทิง
  3. สมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า (ประเทศไทย)
  4. Money Coach
  5. Robowealth

พวกเขาเหล่านี้ไม่ได้มาแค่จะเรียนรู้เท่านั้น แต่เพื่อเป็นกระบอกเสียงส่งต่อความประทับใจที่ได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมและมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ไปพร้อมกับน้องๆ ที่โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน ผ่านเครื่องมือต่างๆ ของร้อยพลังการศึกษาที่นำไปใช้ในโรงเรียนเครือข่าย

เปิดประสบการณ์ใหม่ เมื่อการศึกษา “ไม่ได้อยู่แค่ในตำราเรียนเท่านั้น”

หลังเลิกเรียน ทุกคนได้รับความสนุกสนานจากการเรียนการสอนเป็นอย่างมาก นับว่าเครื่องมือร้อยพลังการศึกษาสามารถสร้างการเรียนรู้และช่วยพัฒนาคุณภาพของเด็กไทยให้ดีขึ้นได้

และนี่คือเสียงสะท้อนที่เกิดขึ้นจากทุกท่านหลังจบกิจกรรม ซึ่งมีความเห็นว่า “เครื่องมือที่นำมาใช้ในโครงการฯ ช่วยให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้นและสามารถสร้างการเรียนรู้ที่เท่าเทียมกันได้”

     

ขอขอบคุณ ผู้อำนวยการ คุณครู และนักเรียน โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน ที่ร่วมจัดกระบวนการเรียนรู้ในกิจกรรมครั้ง

นี้ได้อย่างสนุกสนาน ทำให้ผู้เข้าร่วมงานประทับใจเป็นอย่างมาก

คุณก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างโอกาสที่เท่าเทียมทางการศึกษาได้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โทร 02-301-1117 , 02-301-1056

Line@ ID: @tcfe

E-mail: tcfe@ktf.premier.co.th

 

#เป็นนักเรียนหนึ่งวันกับร้อยพลังการศึกษา

#ร้อยพลังการศึกษา

#ให้โอกาสเท่ากับให้ชีวิต