นโยบายความเป็นส่วนตัว

1. บทนำและเงื่อนไขทั่วไป

เราจึงมุ่งมั่นที่จะปกป้องข้อมูลส่วนตัวของคุณ ไม่ว่าคุณจะแค่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา ช่วยสนับสนุนทางการเงิน หรือมาร่วมงานอาสากับเรา นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ระบุถึงการได้มาของข้อมูล การนำไปใช้ การปกป้องข้อมูลส่วนตัวใดๆ ที่คุณให้เราไว้ ไม่ว่าจะจากช่องทางออนไลน์ โทรศัพท์ ข้อความ อีเมล จดหมาย หรือในรูปแบบใดๆ ก็ตาม

นโยบายสิทธิความเป็นส่วนตัวที่เราจะอธิบายในที่นี้คือ

 • ร้อยพลังการศึกษา ประเทศไทย อาจต้องขอเก็บข้อมูลอะไรจากคุณบ้าง
 • ร้อยพลังการศึกษา ประเทศไทย จะนำข้อมูลของคุณไปใช้ประโยชน์อย่างไรบ้าง
 • ร้อยพลังการศึกษา ประเทศไทย อาจนำข้อมูลของคุณไปใช้ติดต่อคุณเมื่อใดบ้าง
 • ร้อยพลังการศึกษา ประเทศไทย จะเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดของคุณให้กับคนอื่นหรือเปล่า
 • ข้อมูลส่วนตัวที่คุณเลือกเปิดเผยให้เราใน www.tcfe.or.th ใช้คุกกี้อย่างไรบ้าง และข้อมูลที่คุณเลือกที่จะเปิดเผยหรือไม่เปิดเผยให้เรา จากการยอมใช้คุกกี้ใน www.tcfe.or.th

www.tcfe.or.th อาจมีไฮเปอร์ลิงก์ซึ่งเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นๆ ของบุคคลที่สาม บุคคลที่สามเหล่านี้ย่อมมีนโยบายความเป็นส่วนตัวต่างๆ กันไป รวมถึงการใช้คุกกี้ของเว็บไซต์นั้นๆที่ต่างออกไปด้วย เราจึงอยากให้คุณได้รับทราบถึงนโยบายของบุคคลที่สามด้วย เนื่องจากนโยบายของบุคคลที่สามจะครอบคลุมเรื่องการนำข้อมูลไปใช้เมื่อคุณส่งข้อมูลส่วนตัวในเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม หรือข้อมูลของคุณอาจถูกเก็บบันทึกไว้โดยคุกกี้ของเว็บไซต์นั้นๆเมื่อคุณเข้าเยี่ยมชม เราไม่รับผิดชอบใดๆ เกี่ยวกับแนวทางนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์บุคคลที่สาม ให้ถือว่าคุณใช้เว็บไซต์นั้นๆ โดยรับผิดชอบเอง

2. เราคือใคร

ร้อยพลังการศึกษา ประเทศไทย ได้ร่วมสร้างโครงการความร่วมมือ เชื่อมร้อยพลังผู้คนในสังคมไทยที่มีเป้าหมายสร้างโอกาสทางการศึกษา
ที่เท่าเทียมกันให้กับเด็กยากไร้ ร่วมลดความเหลื่อมล้ำของสังคม 
เป็นหนึ่งในโครงการพัฒนาเยาวชนโดย ร้อยพลังการศึกษา ประเทศไทยร่วมกับภาคีเครื่อข่ายการศึกษาผ่านเครื่องมือ นวัตกรรม ความรู้และความเชี่ยวชาญของแต่ละภาคีในการทำงานร่วมกับโรงเรียนที่สมัครใจ มีความต้องการและพร้อมพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน เพื่อลดปัญหาความเหลื่อมล้ำและสร้างโอกาสความเท่าเทียมทางการศึกษา โดยมีเป้าหมายว่าจะสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงได้อย่างน้อย 100 โรงเรียนในปีการศึกษา 2562

3. ร้อยพลังการศึกษา ประเทศไทยจะขอเก็บข้อมูลอะไรบ้าง?

หากคุณติดต่อเราเพื่อร่วมบริจาค มาเป็นอาสาสมัครกับเรา สมัครรับข้อมูลข่าวสารออนไลน์ ทั้งจดหมายข่าว ข้อความ หรือถ้าคุณติดต่อเราทางโทรศัพท์ ส่งอีเมล จดหมาย ข้อความหาเรา หรือติดตามเราทางโซเชียลมีเดีย เราอาจรับและเก็บรวบรวมข้อมูลของคุณอันประกอบด้วย ชื่อ อีเมล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ รายละเอียดบัญชีธนาคารเพื่อดำเนินการรับมอบเงินบริจาค

เมื่อคุณเลือกส่งรายละเอียดมาให้เราถือว่าคุณได้อนุญาตให้ ร้อยพลังการศึกษา ประเทศไทย (รวมถึงผู้รับจ้าง ในกรณีที่ร้อยพลังการศึกษาประเทศไทยเลือกใช้) เรี่ยไรเงินบริจาค และส่งข้อมูลรายละเอียด กิจกรรม หรือเนื้อหาออนไลน์ตามที่คุณเลือก

โดยปกติแล้วเราจะไม่เก็บข้อมูลที่เป็นข้อมูลส่วนตัวที่มีความอ่อนไหวจากผู้สนับสนุนของเรา เช่น ข้อมูลสุขภาพ เว้นเสียแต่จะมีเหตุผลให้ต้องเก็บข้อมูลนั้นๆ เช่น เมื่อคุณสมัครเข้าร่วมวิ่งมาราธอน หรือร่วมงานระดมทุนในลักษณะที่เราต้องช่วยเตรียมอุปกรณ์อำนวยความสะดวก หรือประสานงานไว้ล่วงหน้า จะมีการประกาศอย่างชัดเจนในใบสมัครเข้าร่วมสำหรับงานนั้้นๆ เพื่อให้เกิดความชัดเจนว่าเราจำเป็นต้องเก็บข้อมูลอะไร และเพราะเหตุใดจึงจำเป็นต้องขอข้อมูลนั้น

หากคุณเพียงเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราในฐานะผู้เยี่ยมชมทั่วไป ร้อยพลังการศึกษาประเทศไทยอาจเก็บข้อมูลบางอย่างของคุณ เช่น รหัส IP (รหัส IP คือหมายเลขเฉพาะตัวประจำคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่อง หรืออุปกรณ์ใดๆ ที่เชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ต)

ร้อยพลังการศึกษา ประเทศไทยใช้คุกกี้บนอุปกรณ์ของคุณ คุกกี้เป็นไฟล์ข้อความขนาดเล็กซึ่งเว็บเบราเซอร์ (โปรแกรมสำหรับใช้แสดงเว็บเพจ) ของคุณสร้างขึ้นเมื่อคุณเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ทุกครั้งที่คุณกลับไปยังเว็บไซต์นั้นอีก  เบราเซอร์ของคุณจะส่งไฟล์คุกกี้กลับไปให้เซิฟเวอร์ของเว็บไซต์นั้นๆ และการทำเช่นนี้ช่วยให้คุณมีประสบการณ์ใช้งานเว็บไซต์ได้ดีขึ้น ยกตัวอย่างเช่น จดจำการตั้งค่าแบบที่คุณชอบ และตรวจวัดการใช้งานเว็บไซต์ของคุณเพื่อให้มั่นใจได้ว่าเว็บไซต์สามารถตอบสนองความต้องการของคุณ คุณสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน ข้อ 10. ด้านล่างซึ่งอธิบายว่าเราใช้คุกกี้อย่างไร และคุณสามารถควบคุมการใช้งานคุกกี้ได้อย่างไรบ้างเพื่อให้เป็นไปตามที่คุณต้องการ

4. ร้อยพลังการศึกษา ประเทศไทยจะนำข้อมูลของคุณไปใช้ประโยชน์อย่างไรบ้าง

ในที่นี้ ข้อมูลของคุณคือข้อมูลที่ร้อยพลังการศึกษาประเทศไทยได้รับจากคุณไม่ว่าจะผ่านทางจดหมาย อีเมล ข้อความ โทรศัพท์ โซเชียลมีเดีย กระดานสนทนา หรือวิธีอื่นใดก็ตาม โดยร้อยพลังการศึกษาประเทศไทยจะนำข้อมูลส่วนตัวของคุณไปใช้ในจุดประสงค์หลายอย่างซึ่งได้แก่

 • การใช้สำหรับจุดประสงค์เพื่อการบริหารจัดการข้อมูลซึ่งหมายความว่าร้อยพลังการศึกษาประเทศไทยอาจติดต่อคุณด้วยเหตุที่เกี่ยวเนื่องกับการบริจาค กิจกรรม หรือเนื้อหาออนไลน์ที่คุณสมัครเลือกรับข้อมูลไว้
 • เพื่อเก็บข้อมูลเป็นการภายใน
 • เพื่อติดต่อคุณเกี่ยวกับข้อมูลที่คุณให้เรา
 • เพื่อให้เราได้ส่งข้อมูลถึงคุณเกี่ยวกับกิจกรรมหรือเนื้อหาออนไลน์ที่คุณตกลงเลือกรับไว้
 • เพื่อให้ร้อยพลังการศึกษา ประเทศไทยได้นำเสนอเนื้อหาที่เป็นตัวคุณ เฉพาะที่คุณสนใจ
 • เพื่อใช้รหัส IP มาระบุตำแหน่งของผู้ใช้ เพื่อบล็อกการใช้ที่ไม่เหมาะสม เพื่อให้ทราบจำนวนเข้าเยี่ยมชมจากประเทศต่างๆ
 • เพื่อนำไปวิเคราะห์และพัฒนากิจกรรมและเนื้อหาที่ร้อยพลังการศึกษา ประเทศไทยนำเสนอในเว็บไซต์ เพื่อการเข้าชมได้โดยสะดวก ง่าย และประทับใจที่สุด เราอาจเปิดเผยข้อมูลโดยรวม (เพื่อที่จะไม่สามารถระบุรายบุคคลได้) สำหรับนำไปใช้เพื่อจุดประสงค์ทางการตลาดและการนำไปพัฒนา

5. ร้อยพลังการศึกษา ประเทศไทยจะติดต่อไปเพื่อจุดประสงค์ทางการตลาดหรือไม่

ร้อยพลังการศึกษา ประเทศไทย จะติดต่อคุณเพื่อจุดประสงค์ทางการตลาดโดยส่งอีเมล หรือด้วยวิธีออนไลน์อื่นๆ ก็ต่อเมื่อคุณตกลงไว้ล่วงหน้าให้เราติดต่อไปด้วยจุดประสงค์นี้เท่านั้น หากคุณให้ที่อยู่ไว้ เราอาจส่งจดหมายเกี่ยวกับงานของเราหาคุณโดยตรงเว้นเสียแต่ว่าคุณได้บอกเราไว้ล่วงหน้าว่าคุณไม่ต้องการรับข้อมูลดังกล่าว

หากคุณต้องการติดต่อเราเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับงานของเราหรือเพื่อบอกให้เราหยุดส่งข้อมูล กรุณาอีเมลมาที่ tcfe@ybf.premier.co.th หรือโทรศัพท์ +66 2 301 1117 (จันทร์ศุกร์ 9.00 – 17.00 .)  คุณสามารถยกเลิกรับข้อมูลข่าวสารของเราได้ทุกเมื่อ เพียงกดลิงก์ เลิกรับข่าวสาร ในอีเมลประชาสัมพันธ์ข่าวสารฉบับใดก็ได้ที่ได้รับ

6. ร้อยพลังการศึกษา ประเทศไทย จะเอาข้อมูลที่ได้ไปแชร์กับคนอื่นหรือไม่

เราจะนำข้อมูลของคุณไปใช้เป็นการภายในเพื่อจุดประสงค์ตามที่ระบุไว้ ตอนที่ได้ข้อมูลมาเท่านั้น เว้นเสียแต่ในกรณีที่คุณได้ตกลงไว้อย่างชัดแจ้งกับเราว่า สามารถแบ่งปันข้อมูลของคุณกับองค์กรอื่นได้ บางครั้ง ร้อยพลังการศึกษา ประเทศไทย อาจทำสัญญาให้บุคคลที่สามเป็นผู้ประมวลข้อมูลของคุณแทนเราซึ่งเราจะกำหนดให้บุคคลที่สามปฏิบัติตามข้อปฏิบัติทางกฎหมายป้องกันข้อมูลอย่างเคร่งครัด

เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ ยกเว้นในกรณีที่จำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลด้วยข้อบังคับทางกฎหมาย (เช่นการเปิดเผยข้อมูลต่อองค์กรรัฐเพื่อการเก็บภาษีหรือการเปิดเผยข้อมูลกับหน่วยงานทางด้านกฎหมายเพื่อป้องกันและตรวจจับอาชญากรรม ซึ่งจะต้องผ่านการติดต่อเราเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าเพื่อขอข้อมูล)

7. เนื้อหาลักษณะล่อแหลม ไม่เหมาะสมที่ถูกโพสต์บนเว็บไซต์ ร้อยพลังการศึกษา ประเทศไทย

หากคุณโพสต์เนื้อหาที่มีลักษณะล่อแหลม ไม่เหมาะสม เป็นที่น่าท้วงติงไม่ว่าจะในส่วนใดๆ บนเว็บไซต์ ร้อยพลังการศึกษา ประเทศไทย หรือแสดงออกว่าคุณขัดขวางงานใดๆ ของ ร้อยพลังการศึกษา ประเทศไทย เราอาจใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณเพื่อยุติการกระทำนั้น

หากมีเหตุอันควรให้เราเชื่อได้ว่าคุณได้ละเมิดหรืออาจกำลังเข้าข่ายละเมิดกฎหมายใดๆ (เช่น เนื้อหาที่คุณโพสต์อาจถือเป็นการหมิ่นประมาท) เราอาจใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณเพื่อแจ้งให้บุคคลที่สาม เช่น ผู้ว่าจ้าง ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต หรือหน่วยงานผู้บังคับใช้กฎหมาย ได้รับทราบถึงเนื้อหาและพฤติกรรมของคุณ

8. ชื่อล้อเลียนบุคคลสาธารณะเมื่อพิสูจน์แล้วว่าไม่ใช่

9. ร้อยพลังการศึกษา ประเทศไทย จะเก็บข้อมูลส่วนตัวไว้นานขนาดไหน

เราจะเก็บข้อมูลส่วนตัวของคุณไว้ในระบบของเราตราบเท่าที่ข้อมูลนั้นยังจำเป็นต่อกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง เช่น เราจะเก็บข้อมูลการบริจาคไว้อย่างน้อย 7 ปี หากคุณขอให้เราหยุดส่งข้อมูลประชาสัมพันธ์ทางการตลาด เราจะยังเก็บข้อมูลรายละเอียดการติดต่อคุณ และข้อมูลที่เหมาะสมไว้เพื่อให้เราสามารถปฏิบัติตามที่คุณขอไว้ว่าไม่ต้องการรับการติดต่อจากเราอีกต่อไป

เมื่อคุณส่งข้อมูลให้เรา เช่น กองผ้าป่าที่คุณสร้างขึ้น หรือความเห็นต่อแคมเปญใดเป็นการเฉพาะ โดยทั่วไปเราจะเก็บข้อมูลของคุณไว้ตราบเท่าที่เนื้อหานั้นยังจำเป็นต่อจุดประสงค์ตามที่ส่งมา เว้นเสียแต่มีการระบุไว้เมื่อเขียนข้อความนั้นๆ

10.  ร้อยพลังการศึกษา ประเทศไทย มีนโยบายอนุญาตให้ผู้ให้ข้อมูลปรับปรุงข้อมูลส่วนตัวให้เป็นข้อมูลล่าสุด แก้ไข หรือลบข้อมูลของตนได้หรือไม่

ความแม่นยำของข้อมูลเป็นสิ่งสำคัญ หากอีเมลของคุณ หรือข้อมูลอื่นๆ ที่ให้ไว้กับเรามีการเปลี่ยนแปลง และไม่ตรงกับข้อมูลที่ให้เราไว้ กรุณาแจ้งเราโดย

กรุณาระบุคำขอและคำถามเกี่ยวกับนโยบายนี้ หรือคำถามใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวโดยจ่าหน้าถึง หัวหน้าฝ่ายระดมทุนร้อยพลังการศึกษา ประเทศไทย

11. นโยบายคุกกี้ข้อมูลที่ร้อยพลังการศึกษา ประเทศไทย เก็บบันทึกจากคอมพิวเตอร์และเครื่องมือสื่อสารเคลื่อนที่

a. คุกกี้คืออะไร

คุกกี้เป็นไฟล์ข้อความขนาดเล็กบนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของคุณซึ่งเว็บเบราเซอร์ (โปรแกรมสำหรับใช้แสดงเว็บเพจ) ของคุณสร้างขึ้นเมื่อเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ทุกครั้งที่คุณกลับไปยังเว็บไซต์นั้นอีก  เบราเซอร์ของคุณจะส่งไฟล์คุกกี้กลับไปให้เซิฟเวอร์ของเว็บไซต์นั้นๆ ประโยชน์ของคุกกี้คือช่วยให้เว็บไซต์จำอุปกรณ์ของคุณได้

คุกกี้ทำหน้าที่หลายอย่าง เช่น ช่วยให้คุณเข้าชมแต่ะละหน้าของเว็บไซต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จดจำการตั้งค่าในแบบที่คุณชอบ และช่วยให้คุณใช้งานเว็บไซต์ได้อย่างง่าย สะดวกสบายยิ่งขึ้น

12. การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวของ ร้อยพลังการศึกษา ประเทศไทย

อาจมีการปรับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ให้ทันสมัยบ้าง คุณจึงอาจต้องตรวจสอบนโยบายนี้ในแต่ละครั้งที่คุณส่งข้อมูลส่วนตัวให้ ร้อยพลังการศึกษาประเทศไทย วันที่ล่าสุดที่มีการปรับนโยบายจะปรากฎบนหน้านี้ หากคุณไม่ตกลงยอมรับเงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลงไป กรุณาอย่าใช้เว็บไซต์ของ ร้อยพลังการศึกษา ประเทศไทย เมื่อคุณส่งข้อมูลส่วนตัวให้เรา หากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายไปอย่างมีนัยยะสำคัญเราจะแจ้งให้คุณทราบโดยเขียนประกาศในเว็บไซต์