Thai VI ชวนนักลงทุนร่วมสร้างโอกาสทางการศึกษา มอบเงินบริจาค 215,232.09 บาท จากงานสัมมนาการกุศลออนไลน์ เพื่อเป็นทุนพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้กับเด็กขาดโอกาสในร้อยพลังการศึกษา

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2565 สมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า (ประเทศไทย) หรือ Thai VI ได้มอบเงินบริจาค จำนวน 215,232.09 บาท ให้กับโครงการร้อยพลังการศึกษา ซึ่งเป็นเงินรายได้จากการจำหน่ายบัตรในงานสัมมนาการกุศลออนไลน์ “SOS : SECRECT OF SUCCESS อัจฉริยะ คนบ้า ความโชคดี และความลับของความสำเร็จ” ทั้งนี้ Thai VI ได้เชิญชวนสมาชิกนักลงทุนมาทำบุญร่วมกัน และนำเงินบริจาคจากการสนับสนุนบัตรเข้าร่วมงานของทุกท่านมาเปลี่ยนเป็นทุนสนับสนุนการช่วยเหลือเด็กขาดโอกาสให้ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ เท่ากับว่า การลงทุนครั้งนี้จะได้ผลลัพธ์กลับคืนมาเป็นสองเท่า เพราะผู้ที่มาร่วมงานสัมมนา นอกจากจะได้เพิ่มพูนความรู้ทางการลงทุนให้กับตัวเองแล้ว ยังได้เพิ่มพูนโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับเด็กขาดโอกาสอีกด้วย โดยเงินบริจาคที่ได้รับทั้งหมด ทางโครงการฯ จะนำไปเป็นทุนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใน 3 ด้านหลัก นั่นคือ การเข้าถึงการศึกษา คุณภาพการศึกษา และทักษะชีวิต นับได้ว่า เป็นการลงทุนที่คุ้มค่า เพราะการลงทุนผ่านร้อยพลังการศึกษา จะต่อยอดช่วยเหลือเด็กได้อย่างครบทุกมิติ ที่ไม่ใช่แค่การช่วยเหลือเด็กคนเดียวเท่านั้น แต่จะเป็นการช่วยเหลือที่เกิดประโยชน์อย่างครบวงจร ตั้งแต่ตัวเด็ก ครอบครัว สังคม ตลอดจนประเทศชาติ และในงานสัมมนาออนไลน์ครั้งนี้ นับเป็นครั้งที่ … Read more Thai VI ชวนนักลงทุนร่วมสร้างโอกาสทางการศึกษา มอบเงินบริจาค 215,232.09 บาท จากงานสัมมนาการกุศลออนไลน์ เพื่อเป็นทุนพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้กับเด็กขาดโอกาสในร้อยพลังการศึกษา