บริษัท พรีเมียร์ แคปปิตอล (2000) จำกัด ร่วมบริจาคคอมพิวเตอร์ให้โรงเรียนเครือข่ายร้อยพลังการศึกษา

เพราะปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาส่งผลให้โรงเรียนบางแห่งขาดแคลนอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นปัญหาหลักในการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ทำให้คุณภาพการเรียนรู้ของเด็กถูกจำกัดในวงแคบ   บริษัท พรีเมียร์ แคปปิตอล (2000) จำกัด มองเห็นโอกาสที่จะช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาจากเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้ใช้งานแล้วแต่ยังมีสภาพดีอยู่สามารถใช้งานต่อได้ มอบให้กับโครงการร้อยพลังการศึกษาเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้กับเด็กที่ขาดโอกาสได้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง     ปัจจุบันรูปแบบการเรียนในบางรายวิชาต้องใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เข้ามาช่วยในการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับผู้เรียน ดังเช่น ห้องเรียนดิจิทัลวิทย์/คณิต หนึ่งในเครื่องมือของร้อยพลังการศึกษา ตัวช่วยสำคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเด็กไทย ซึ่งเป็นหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์และวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.1 – ม.3 ของ Learn Education โดยเรียนผ่านระบบคอมพิวเตอร์ที่นักเรียนจะได้เรียนออนไลน์แบบ 1 คนต่อ 1 เครื่อง นับได้ว่าเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยให้เด็กได้ฝึกทักษะการเรียนรู้ด้วยตัวเองและช่วยให้คุณครูสามารถดูแลนักเรียนได้อย่างทั่วถึง   คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ทั้ง จอแสดงภาพ เมาส์ และคีย์บอร์ด ที่ได้รับบริจาคมาครั้งนี้ได้ส่งมอบให้โรงเรียนในเครือข่ายร้อยพลังการศึกษา คือ โรงเรียนวังข่อยพิทยา จ.นครสวรรค์ ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ขาดแคลดชุดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์สำหรับห้องเรียนดิจิทัลวิทย์/คณิต โดยมี Learn Education เป็นผู้ติดตั้งโปรแกรมและดูแลระบบการใช้งานให้กับโรงเรียน ช่วยให้เด็กขาดโอกาสได้เข้าถึงหลักสูตรดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งมีอุปกรณ์สำหรับเรียนออนไลน์เพียงพอต่อจำนวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้นในปัจจุบัน โดยไม่ต้องเสียงบประมาณจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่   องค์กรหรือหน่วยงานใดที่สนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการลดความเหลื่อมล้ำและสร้างโอกาสความเท่าเทียมทางการศึกษาไปด้วยกันกับเรา สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02 301 1117 … Read more บริษัท พรีเมียร์ แคปปิตอล (2000) จำกัด ร่วมบริจาคคอมพิวเตอร์ให้โรงเรียนเครือข่ายร้อยพลังการศึกษา