“ร้อยพลังการศึกษา” ร่วมกับ “ไบเออร์สด๊อรฟ – อโชก้า” ลงนามพัฒนาความร่วมมือ “โครงการห้องสมุดยุคใหม่ เพิ่มศักยภาพการเรียนรู้”

จากสถิติทางการศึกษาพบว่า ประเทศไทยมีเด็ก “หลุดจากระบบการศึกษา” มากนับแสนคนในแต่ละปี ด้วยสาเหตุจากความยากจน และยังมีเด็กกลุ่มเสี่ยงที่ใกล้จะหลุดออกจากระบบตามมาอีกมากถึง 4.8 ล้านคน จึงนับเป็นความสูญเสียใหญ่ของประเทศเรา เพราะเด็กๆ เหล่านี้คือ “อนาคต” ของชาติ   การจะช่วยเด็กกลุ่มเสี่ยงให้เข้าถึงโอกาสและการศึกษาที่มีคุณภาพต้องใช้ทุนทรัพย์ จึงเป็นเหตุผลให้ “ร้อยพลังการศึกษา” ได้ร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ จัดกิจกรรมระดมทุนต่อเนื่องตลอดปี รวมทั้งกิจกรรมล่าสุด การลงนามความร่วมมือระหว่าง “ร้อยพลังการศึกษา” กับ บริษัท ไบเออร์สด๊อรฟ (ประเทศไทย)  และมูลนิธิอโชก้า ผู้ริเริ่มสร้างสรรค์เพื่อสังคม (ประเทศไทย)  จัดทำโครงการ “ห้องสมุดยุคใหม่ เพิ่มศักยภาพการเรียนรู้” เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2565 คุณพัดชา มหาทุมะรัตน์ ผู้อำนวยการโครงการร้อยพลังเปลี่ยนประเทศ กล่าวว่า “โครงการ ห้องสมุดยุคใหม่ เพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ นับว่าเป็นอีกหนึ่งพลัง ที่เข้ามาช่วยเสริมการดำเนินการของร้อยพลังการศึกษาได้เป็นอย่างดี เพราะนอกจากเป็นการช่วยพัฒนาศักยภาพนักเรียนผ่านห้องสมุดและสื่อการเรียนรู้ออนไลน์แล้ว โครงการนี้ยังเป็นหนึ่งในตัวอย่างของการทำงานแบบร่วมมือกัน เพื่อให้เกิดผลประโยชน์เท่าทวีคูณแก่เด็กๆ ที่เป็นอนาคตของชาติต่อไป” โดยทั้ง 3 ภาคีจะช่วยกันเข้าไปพัฒนาห้องสมุดทั้งหมด 11 แห่ง ให้แก่โรงเรียนในชุมชนที่ขาดแคลนงบประมาณในการปรับปรุง … Read more “ร้อยพลังการศึกษา” ร่วมกับ “ไบเออร์สด๊อรฟ – อโชก้า” ลงนามพัฒนาความร่วมมือ “โครงการห้องสมุดยุคใหม่ เพิ่มศักยภาพการเรียนรู้”