ข้อตกลงและเงื่อนไข

เงื่อนไขและนโยบายการชำระเงิน

การทำรายการบริจาคบนเว็บไซต์ www.tcfe.or.th

  1. เว็บไซต์ www.tcfe.or.th จะไม่ได้เก็บข้อมูลบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต ตามมาตรฐานความปลอดภัยสากล ยกเว้นวันหมดอายุ และเลข 4 หลักสุดท้ายของหมายเลขบัตรเครดิต เพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงการทำรายการ
  2. เว็บไซต์ใช้บริการช่องทางการชำระเงิน (Payment Gateway) ของ 2C2P และ LINE Pay ซึ่งเป็นผู้ให้บริการที่ได้รับมาตรฐานความปลอดภัยในการชำระเงินออนไลน์ผ่านบัตรเครดิตและบัตรเดบิต
  3. ข้อมูลส่วนตัวของผู้บริจาคหรือสมาชิก จะถูกเก็บรักษาภายใต้ความปลอดภัยของระบบ และสามารถใช้ข้อมูลเพื่อติดต่อไปยังผู้บริจาคหรือสมาชิกได้ ภายใต้จุดประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของร้อยพลังการศึกษา
  4. หากผู้บริจาคมีความประสงค์จะยกเลิกรายการชำระเงินใดๆ สามารถติดต่อฝ่ายข้อมูลผู้สนับสนุนของ ร้อยพลังการศึกษา ประเทศไทย
    ได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์: 02-301-1117 / วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00 – 17.00 น.