Thai VI ชวนนักลงทุนร่วมสร้างโอกาสทางการศึกษา มอบเงินบริจาค 215,232.09 บาท จากงานสัมมนาการกุศลออนไลน์ เพื่อเป็นทุนพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้กับเด็กขาดโอกาสในร้อยพลังการศึกษา

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2565 สมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า (ประเทศไทย) หรือ Thai VI ได้มอบเงินบริจาค จำนวน 215,232.09 บาท ให้กับโครงการร้อยพลังการศึกษา ซึ่งเป็นเงินรายได้จากการจำหน่ายบัตรในงานสัมมนาการกุศลออนไลน์ “SOS : SECRECT OF SUCCESS อัจฉริยะ คนบ้า ความโชคดี และความลับของความสำเร็จ”

ทั้งนี้ Thai VI ได้เชิญชวนสมาชิกนักลงทุนมาทำบุญร่วมกัน และนำเงินบริจาคจากการสนับสนุนบัตรเข้าร่วมงานของทุกท่านมาเปลี่ยนเป็นทุนสนับสนุนการช่วยเหลือเด็กขาดโอกาสให้ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ เท่ากับว่า การลงทุนครั้งนี้จะได้ผลลัพธ์กลับคืนมาเป็นสองเท่า เพราะผู้ที่มาร่วมงานสัมมนา นอกจากจะได้เพิ่มพูนความรู้ทางการลงทุนให้กับตัวเองแล้ว ยังได้เพิ่มพูนโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับเด็กขาดโอกาสอีกด้วย

โดยเงินบริจาคที่ได้รับทั้งหมด ทางโครงการฯ จะนำไปเป็นทุนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใน 3 ด้านหลัก นั่นคือ การเข้าถึงการศึกษา คุณภาพการศึกษา และทักษะชีวิต

นับได้ว่า เป็นการลงทุนที่คุ้มค่า เพราะการลงทุนผ่านร้อยพลังการศึกษา จะต่อยอดช่วยเหลือเด็กได้อย่างครบทุกมิติ ที่ไม่ใช่แค่การช่วยเหลือเด็กคนเดียวเท่านั้น แต่จะเป็นการช่วยเหลือที่เกิดประโยชน์อย่างครบวงจร ตั้งแต่ตัวเด็ก ครอบครัว สังคม ตลอดจนประเทศชาติ

และในงานสัมมนาออนไลน์ครั้งนี้ นับเป็นครั้งที่ 2 ที่ร้อยพลังการศึกษาได้มีโอกาสร่วมเวทีเพื่อแนะนำโครงการให้กับสมาชิกนักลงทุนได้รู้จักมากขึ้นและเป็นอีกหนึ่งโอกาสที่ได้เปิดพื้นที่ให้ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมช่วยการศึกษาได้มากขึ้น และแม้ว่าการช่วยเหลือในครั้งนี้ จะไม่ได้ส่งผลลัพธ์มาทันที แต่นอนว่าสังคมในอนาคตจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีแน่นอน

ร้อยพลังการศึกษาขอขอบคุณสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า (ประเทศไทย) หรือ Thai VI ที่เห็นความสำคัญของการศึกษาและเข้ามามีส่วนร่วมช่วยลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาให้แคบลงและช่วยเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพให้กับเด็กๆ ได้จำนวนมากขึ้น หวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับโอกาสดีๆ แบบนี้จาก Thai VI อย่างต่อเนื่อง “เพราะการศึกษา คือ การลงทุนที่ได้ผลตอบแทนคุ้มค่าที่สุด”

 

เรายังคงต้องการความช่วยเหลือจากทุกคนในสังคม เพื่อช่วยให้เด็กขาดโอกาสกลับมาเป็นบุคคลที่มีโอกาสต่อไปได้ องค์กรหรือหน่วยงานใด ที่สนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงและผลักดันให้การศึกษามีคุณภาพที่ดีขึ้น สามารถเข้ามาร่วมมือกับร้อยพลังการศึกษาได้ เพื่อช่วยเหลือเด็กที่ขาดโอกาสให้ได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียม ซึ่งทุกคนร่วมเปลี่ยนแปลงการศึกษาไปกับเราได้

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่

เบอร์โทร 02-301-1117

อีเมล tcfe@ktf.premier.co.th

Line@ ID: @TCFE