ไทยวีอาย แบ่งใจ แบ่งกัน โดยสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า (ประเทศไทย)
ร่วมกับ Limited Education ชวนทุกคนร่วมบริจาคเงินเท่าไหร่ก็ได้ หรือ
บริจาค 500 บาท เพื่อรับเสื้อยืด “ไทยวีอาย” สุดพิเศษจากลายมือน้องๆ

บริจาค

500 บาท

เพื่อรับเสื้อยืด
“ไทยวีอาย”
สุดพิเศษ
จากลายมือน้องๆ

เสื้อยืดไทยวีอาย

 

โดยเราจะนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายไปสนับสนุนโครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย
Integrated Child Active Learning Project (ICAP) ภายใต้การสนับสนุน
ของมูลนิธิยุวพัฒน์ ที่มุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน
ให้มีรูปแบบการเรียนการสอนแบบ active learning ตามแนวทางของ high scope
เพื่อให้เด็ก 2-6 ปีทุกคนได้รับโอกาสในการพัฒนาตามศักยภาพของตัวเอง
เพื่อเติบโตเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีค่าของประเทศ

เพียงกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน แล้วรอเสื้อที่บ้าน ท่านจะได้รับเสื้อภายใน 30 วันหลังทำการบริจาค

ยอดบริจาค
-
บาท