โค้งสุดท้ายของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ถือเป็นช่วงเวลาแห่งการตัดสินใจครั้งสำคัญในชีวิตของนักเรียนมัธยมปลายหลายคน และเป็นหนึ่งในช่วงเวลาที่พวกเขาควรได้รับการชี้แนะมากที่สุด

“เลือกเรียนคณะอะไรดี”

“ถ้าจะเข้าคณะนี้ ต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง”

 

โรงเรียนหลายแห่งตระหนักถึงความสำคัญของเส้นทางภายหลังการสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมฯ ของนักเรียน โดยหนึ่งในโรงเรียนเหล่านั้น คือ โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม จ.กาญจนุบรี ที่ได้มีการจัดอบรมแนะแนวนักเรียนของตนในด้านการเลือกคณะเรียนต่อในทุกปี

แต่ทว่า..

ท่ามกลางสถานการณ์โควิด-19 ในปีที่ผ่านมานี้ การจัดการเรียนการสอนต้องตกอยู่ในสภาวะที่มีขีดจำกัด โดยเฉพาะการจัดกิจกรรมแบบรวมกลุ่ม อีกทั้ง การระบาดของไวรัสนั้นมีระยะเวลายาวนาน ครูอภิปลาย เข็มเพ็ชร์ (ครูเท่ห์) และ ครูเกศริน สมบูรณ์ดี (ครูเกศ) แห่งโรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม ได้สังเกตเห็นว่า

 

“การเรียนการสอนที่ผ่านมาเป็นออนไลน์ส่วนใหญ่ ทำให้ นร.ชั้น ม.6 ไม่ค่อยมีพลังหรือกำลังใจเท่าไหร่ในการเลือกเรียนต่อในระดับมหาลัย ฯ”

 

การเรียนออนไลน์ติดต่อกันเป็นระยะเวลานานส่งผลกระทบในด้านสุขภาพจิตของนักเรียน เมื่อนักเรียนกลับมาเรียนในห้องเรียน (On-site) พวกเขาไม่มีแรงกระตุ้นและขาดแรงจูงใจในการเรียนต่อหลังจบระดับมัธยมศึกษา

ครูเท่ห์และครูเกศจึงได้เสนอแนวคิดการจัดกิจกรรมแนะแนวเชิงปฏิบัติการรูปแบบออนไลน์ (Online Workshop) โดยครูทั้งสองท่านได้ให้เหตุผลว่า

 

“ครูอยากสร้างแรงกระตุ้น และ Empower ให้ กับ นร.ระดับชั้น ม.6 ในเรื่องของการเลือกคณะเรียนต่อ อยากให้ นร. ได้แนวทางกระบวนการหรือวิธีคิดในการเลือกคณะ หรือสาขาวิชาที่เรียนต่อ เป็นตัวช่วยเสริมให้ นร.มีความมั่นใจอีกครั้ง รวมถึงตัวอย่างของการยื่นรอบ portfolio ด้วยการสร้างโอกาสให้เด็ก”

 

กิจกรรมนี้จึงได้เริ่มต้นขึ้นและมีการดำเนินงานร่วมกันกับร้อยพลังการศึกษา ภายใต้หัวข้อ “แนวทางการเลือกคณะเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย” เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการจัดกิจกรรมสองประการ ประการแรก คือ เพื่อสร้างเสริมพลังใจให้กับนักเรียนในการเลือกเรียนต่อ และประการที่สอง คือ เพื่อให้นักเรียนมีแนวทางวิธีการการตัดสินใจเลือกคณะหรือสาขาเรียนต่อ

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ดำเนินในรูปแบบการอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยครูเท่ห์และครูเกศได้แนะแนวนักเรียนระดับชั้น ม.6 จำนวน 48 คนที่เข้าร่วมกิจกรรมในหลากหลายหัวข้อ อาทิ “กิจกรรมเขียนภาพแห่งความสุข” และสรุปท้ายกิจกรรมถึงเทคนิค/วิธีการเลือกเข้าเรียนต่อคณะมหาวิทยาลัยอย่างไรบ้าง?” ส่วนทีมร้อยพลังการศึกษาได้อธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเลือกคณะและการทำ Portfolio

 

หลังจัดกิจกรรม ได้มีนักเรียนสะท้อนการเรียนรู้เชิงบวกมากมาย

 

“หนูรู้สึกว่าหนูได้เพิ่มความมั่นใจในตัวเองมากยิ่งขึ้น เเละทำให้รู้จักตัวเองมากขึ้น”

“หนูได้ความมั่นใจมากขึ้น ในสิ่งที่ตัวเองจะเรียน”

“เป็นกิจกรรมที่ดีมากเลยค่ะ เพราะว่ากิจกรรมนี้ทำให้เราได้รู้แนวทางการศึกษารู้ตัวตนและสิ่งที่ชอบของเราค่ะ”

“เป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์เป็นการเอาเรื่องการเรียนต่อมาคุยหรือเเบ่งปันกันในมุมมองที่ไม่เครียด เป็นกิจกรรมที่ช่วยหาคณะหรืออาชีพที่เหมาะกับเรา”

 

กิจกรรมการร่วมมือกับโรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคมในครั้งนี้ เป็นหนึ่งในอีกหลายโครงการร้อยพลังการศึกษาที่เป็น Community Engagement (CE) หรือ โครงการสร้างความร่วมมือระหว่างโรงเรียนและชุมชนเพื่อบูรณาการการเรียนรู้สู่การพัฒนาทักษะอาชีพของเยาวชนรุ่นใหม่ที่จะกลายเป็นกำลังสำคัญของประเทศในอนาคต โดยในปีนี้ ทีมร้อยพลังฯ ยังได้ร่วมจัดกิจกรรมเรียนรู้อาชีพออนไลน์ผ่านพี่ต้นแบบอาชีพ กับโรงเรียนบ้านเวียงฝาง จังหวัดเชียงใหม่ อีกทั้ง ยังมีโรงเรียนอีก 6 แห่งที่อยู่ในโครงการร้อยพลังการศึกษาที่เป็น Community Engagement (CE) ได้แก่ โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา จังหวัดลำปาง โรงเรียนแม่วินสามัคคี จังหวัดเชียงใหม่ โรงเรียนรวมมิตรวิทยา จังหวัดบุรีรัมย์ โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ จังหวัดกาญจนบุรี โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร จังหวัดกาญจนบุรี และโรงเรียนบ้านปรือคัน จังหวัดศรีสะเกษ

 

ขอขอบคุณเรื่องราวดีๆ จากครูอภิปลาย เข็มเพ็ชร์ (ครูเท่ห์) และ ครูเกศริน สมบูรณ์ดี (ครูเกศ) โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม จ.กาญจบุรี กับผลลัพธ์ที่ได้จากการจัดกิจกรรมแนะแนวเชิงปฏิบัติการรูปแบบออนไลน์

 

สุดท้ายนี้ การขับเคลื่อนงานด้านการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกคนในสังคม ซึ่งคุณสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยพัฒนาการศึกษาของเยาวชนที่ขาดโอกาส โดยการบริจาคสมทบทุนได้ที่

บัญชีธนาคาร  ธ.กสิกรไทย สาขาพาราไดซ์ ปาร์ค

ชื่อบัญชี: มูลนิธิยุวพัฒน์ เพื่อโครงการร้อยพลังการศึกษา

เลขที่บัญชี 030-3-79257-0

โดยเงินบริจาค 100% จะนำไปพัฒนาการศึกษาให้แก่นักเรียนที่ขาดโอกาสในโครงการร้อยพลังการศึกษา

(*หากต้องการใบเสร็จ กรุณาส่งชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ เบอร์มือถือ และสลิปเงินโอนเงินบริจาคมาที่ tcfe@ktf.premier.co.th หรือ Line แอดไอดี @tcfe)

“ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างโอกาสทางการศึกษา”

#ร้อยพลังการศึกษา #ห้วยกระเจาพิทยาคม #ImpactStory #CommunityEngagement #ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

 

สามารถติดตามโครงการร้อยพลังการศึกษา ได้ที่

Facebook: ร้อยพลังการศึกษา https://www.facebook.com/ThailandCollaborationForEducation

Website: www.tcfe.or.th

Email : tcfe@ktf.premier.co.th

Line@ ID: @tcfe