Thai VI ชวนนักลงทุนร่วมสร้างโอกาสทางการศึกษา มอบเงินบริจาค 215,232.09 บาท จากงานสัมมนาการกุศลออนไลน์ เพื่อเป็นทุนพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้กับเด็กขาดโอกาสในร้อยพลังการศึกษา

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2565 สมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า (ประเทศไทย) หรือ Thai VI ได้มอบเงินบริจาค จำนวน 215,232.09 บาท ให้กับโครงการร้อยพลังการศึกษา ซึ่งเป็นเงินรายได้จากการจำหน่ายบัตรในงานสัมมนาการกุศลออนไลน์ “SOS : SECRECT OF SUCCESS อัจฉริยะ คนบ้า ความโชคดี และความลับของความสำเร็จ” ทั้งนี้ Thai VI ได้เชิญชวนสมาชิกนักลงทุนมาทำบุญร่วมกัน และนำเงินบริจาคจากการสนับสนุนบัตรเข้าร่วมงานของทุกท่านมาเปลี่ยนเป็นทุนสนับสนุนการช่วยเหลือเด็กขาดโอกาสให้ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ เท่ากับว่า การลงทุนครั้งนี้จะได้ผลลัพธ์กลับคืนมาเป็นสองเท่า เพราะผู้ที่มาร่วมงานสัมมนา นอกจากจะได้เพิ่มพูนความรู้ทางการลงทุนให้กับตัวเองแล้ว ยังได้เพิ่มพูนโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับเด็กขาดโอกาสอีกด้วย โดยเงินบริจาคที่ได้รับทั้งหมด ทางโครงการฯ จะนำไปเป็นทุนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใน 3 ด้านหลัก นั่นคือ การเข้าถึงการศึกษา คุณภาพการศึกษา และทักษะชีวิต นับได้ว่า เป็นการลงทุนที่คุ้มค่า เพราะการลงทุนผ่านร้อยพลังการศึกษา จะต่อยอดช่วยเหลือเด็กได้อย่างครบทุกมิติ ที่ไม่ใช่แค่การช่วยเหลือเด็กคนเดียวเท่านั้น แต่จะเป็นการช่วยเหลือที่เกิดประโยชน์อย่างครบวงจร ตั้งแต่ตัวเด็ก ครอบครัว สังคม ตลอดจนประเทศชาติ และในงานสัมมนาออนไลน์ครั้งนี้ นับเป็นครั้งที่ … Read more Thai VI ชวนนักลงทุนร่วมสร้างโอกาสทางการศึกษา มอบเงินบริจาค 215,232.09 บาท จากงานสัมมนาการกุศลออนไลน์ เพื่อเป็นทุนพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้กับเด็กขาดโอกาสในร้อยพลังการศึกษา

การลงทุนที่คุ้มค่า คือ การลงทุนในการศึกษา เพื่อพัฒนาเด็กไทย

เพราะ “การศึกษา” คือ “รากฐานที่สำคัญของชีวิต” แต่ยังมีเด็กไทยที่ขาดโอกาสเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ เพราะปัญหาความเหลื่อมล้ำที่เกิดขึ้นในสังคมไทย สมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า (ประเทศไทย) หรือ Thai VI ก่อตั้งโดย นักลงทุนไทยจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริม สนับสนุน การลงทุนความรู้ในแนวทางการลงทุนเน้นคุณค่า Thai VI เป็นอีกหนึ่งองค์กรที่ให้ความสำคัญกับเรื่องพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นอย่างมาก จึงร่วมมือกับร้อยพลังการศึกษาจัดกิจกรรมพิเศษ ระดมทุนเข้าโครงการร้อยพลังการศึกษา นำเงินบริจาคที่ได้รับไปช่วยพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเด็กไทยกว่า 15,000 คน ใน 84 โรงเรียน 30 จังหวัด ผ่านการจัดกิจกรรมพิเศษ “Thai VI Global Forum เปิดประตูสู่หุ้นต่างประเทศด้วยหลักการลงทุนแบบเน้นคุณค่า” ชวนนักลงทุนมาร่วมลงทุนทางสังคม ผ่านการจำหน่ายบัตรให้แก่นักลงทุนที่สนใจเข้าร่วมงาน 100 ท่าน พร้อมทั้งเปิดประมูลบัตรที่นั่งพิเศษในช่องทางเฟซบุ๊คจำนวน 10 ที่นั่งเท่านั้น โดยมีผู้สนใจประมูลเป็นจำนวนมาก สามารถระดมทุนได้ถึง 533,000 บาท ความพิเศษของการจัดงานสัมมนาในครั้งนี้คือ นักลงทุนที่เข้าร่วมงานทุกท่านจะได้รับของที่ระลึกเป็นเสื้อยืดสกรีนคำว่า “ไทยวีอาย” ดีไซน์จากตัวอักษรสะกดผิด ด้วยลายมือจริงของน้องๆ ที่ได้รับผลกระทบจากความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา สื่อให้เห็นว่ายังมีเด็กไทยจำนวนไม่น้อยที่ยังอ่านหนังสือไม่ออก และเขียนหนังสือไม่ได้ … Read more การลงทุนที่คุ้มค่า คือ การลงทุนในการศึกษา เพื่อพัฒนาเด็กไทย