ร้อยพลังการศึกษา

โค้งแรกของ “ผ้าป่าร้อยพลังการศึกษา” ยอดบริจาค 4.8 ล้านบาท

โค้งแรกของ “ผ้าป่าร้อยพลังการศึกษา” ยอดบริจาค 4.8 ล้านบาท จาก 117 กอง ยังรอ “คุณ” สร้างสังคมแห่งการแบ่งปัน

ร้อยพลังการศึกษา

ใครๆ ก็รู้ คนไทยใจดี ! มีงานวิจัยมากมาย รวมทั้ง “คนไทยมอนิเตอร์” ระบุว่า คนไทยส่วนใหญ่พร้อมจะช่วยแก้ปัญหาสังคมแต่ขาดข้อมูลเข้าถึงช่องทางการลงมือทำ และนี่คือที่มาของ “โครงการผ้าป่าร้อยพลังการศึกษา” ผ่านมา 2 สัปดาห์ เป้าหมาย 100 ล้านบาทอาจจะยังอยู่อีกไกล แต่เป้าหมายที่สำคัญเหนือสิ่งใด คือการมีส่วนร่วมของคนในสังคม !

ข้อมูลจากสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยระบุว่า ในแต่ละปีคนไทยใจดีบริจาคเงินทำบุญกับวัดจำนวนกว่า 70,000 ล้านบาท ขณะที่ปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคมกลับทวีความรุนแรงขึ้น

หลังจากโครงการ “ร้อยพลังการศึกษา” ชวนคนไทยช่วยเด็กด้อยโอกาส สมทบทุน “ผ้าป่าร้อยพลังการศึกษา”  เพื่อระดมทุนนำไปใช้เป็นทุนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและเด็กนักเรียนที่ด้อยโอกาส ซึ่งปัจจุบันมีนักเรียนจาก 51 โรงเรียนใน 25 จังหวัด จำนวนประมาณ 15,000 คน  ผ่าน 6 เครื่องมือ หรือ 6 องค์กรภาคี ซึ่งเป็นผู้ดำเนินการเครื่องมือต่างๆ เพื่อนำไปพัฒนาการศึกษาให้กับโรงเรียนในโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีเป้าหมายปลายทางลดความเหลื่อมล้ำของสังคม และได้เริ่มระดมการบริจาคครั้งแรกในวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 นั้น

ล่าสุดเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 มียอดบริจาค 4,862,008 บาท  จากจำนวนการบริจาค 451 ครั้ง

ถ้าดูจากทางเลือกของการบริจาค ที่มีมากมายหลายช่องทาง เฉพาะช่องทางออนไลน์ ผู้บริจาคสามารถสร้าง “กองผ้าป่าออนไลน์”  เพื่อแชร์ต่อให้คนในสังคมร่วมรับรู้ข้อมูลข่าวสารและร่วมบริจาคได้  หรือจะบริจาคทันทีก็ได้   โดยการเลือกมี 3 แบบ  ได้แก่ บริจาคให้โรงเรียน บริจาคให้จังหวัด และบริจาคเข้ากองกลางร้อยพลังการศึกษา นั้น   ปรากฏว่า เฉพาะกองผ้าป่าเพื่อช่วยเด็กด้อยโอกาส กองผ้าป่าที่มีความเคลื่อนไหวต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมา ได้แก่

 • PM พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง
 • DCS ดาต้าโปรคอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์
 • PMF บริษัท พีเอมฟูด จำกัด เพื่อร้อยพลังการศึกษา
 • PPP พรีเมียร์ โพรดักส์
 • Blooming Heart

ขณะที่ กองผ้าป่าที่เลือกบริจาคให้โรงเรียน ที่มีความเคลื่อนไหวต่อเนื่อง ได้แก่

 • โรงเรียนสา จังหวัดน่าน
 • โรงเรียนโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม จังหวัดลำพูน
 • โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม จังหวัดเชียงราย
 • โรงเรียนปายวิทยาคาร จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 • โรงเรียนดงยางวิทยาคม จังหวัดอุบลราชธานี

สำหรับกองผ้าป่าที่เลือกบริจาคให้กลุ่มจังหวัดที่มีความเคลื่อนไหวต่อเนื่อง ได้แก่

 • น่าน สุราษฎร์ธานี ลพบุรี มหาสารคาม และเชียงใหม่

ทั้งนี้ การระดมทุนจะมีไปจนถึงวันที่ 17 มิถุนายน มีกำหนดพิธีถวายผ้าป่าในวันที่ 18 มิถุนายน ณ วัดป่าสุคะโต ผู้สนใจสามารถบริจาคออนไลน์ทางเว็บไซต์ www.tcfe.or.th หรือโอนเงินเข้าบัญชีต่างๆได้หลายช่องทาง

 “โครงการร้อยพลังการศึกษา” คือ โครงการความร่วมมือเชื่อมร้อยพลังผู้คนในสังคมไทยที่มีเป้าหมาย สร้างโอกาสทางการศึกษาที่เท่าเทียม ให้แก่เด็กไทย ร่วมลดความเหลื่อมล้ำของสังคมและเป็นจุดเริ่มต้นของ “โครงการผ้าป่าร้อยพลังการศึกษา”

โครงการร้อยพลังการศึกษามีภาคีเริ่มต้น ประกอบด้วย มูลนิธิยุวพัฒน์ บริษัท เลิร์นเอ็ดดูเคชั่น จำกัด  โครงการทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ บริษัท เอ็ดดูเทค อินโนเวชั่น จำกัด บริษัท อาชีฟ โซเชียล เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด เครือข่ายจิตอาสา สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) บริษัท เช้นจ์ เวนเจอร์ จำกัด บริษัท วิสาหกิจเพื่อสังคม เอ็ดวิงส์  เอ็ดยูเคชั่น จำกัด กลุ่มบริษัท เซิร์ชและ โครงการร้อยพลังเปลี่ยนประเทศ มูลนิธิเพื่อคนไทย โดยโครงการยังเปิดรับภาคีเครือข่ายที่มีเป้าหมายเดียวกัน

พระไพศาล วิสาโล ได้แสดงธรรมถึงโครงการร้อยพลังการศึกษาว่า

“การทำบุญอย่าไปเข้าใจว่าจะต้องทำกับวัดหรือถวายที่พระเท่านั้น การทำโดยการบริจาคเพื่อช่วยเหลือส่วนรวม ช่วยเหลือคนทุกข์ยาก ก็เป็นการทำบุญเหมือนกัน และเป็นการทำบุญที่มีอานิสงส์ยืนยาว เพราะเด็กถ้าได้รับการศึกษาที่ดีขึ้น เขาก็จะไม่เพียงแต่เป็นพลเมืองที่ดี มีโอกาสสร้างเนื้อสร้างตัวให้มีชีวิตที่มั่นคง แต่ยังมีความสามารถทำประโยชน์ให้กับส่วนรวมและเป็นการเติมในส่วนที่พร่องของการศึกษาไทย นั่นก็คือ ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา” พระไพศาล วิสาโล กล่าวทิ้งท้าย

นายมีชัย วีระไวทยะ กล่าวว่า การลงทุนด้านการศึกษาเป็นหัวใจสำคัญและเป็นสิ่งสำคัญที่สุดของการแก้ปัญหาสังคมทุกปัญหา มีความสำคัญเร่งด่วนเป็นอันดับ 1 ที่จะต้องเร่งทำ เพราะการขาดการศึกษาเป็นต้นตอของปัญหาต่างๆทั้งมวล วิธีการแก้ปัญหาด้านการศึกษา มีหลายแบบ โครงการร้อยพลังการศึกษานับเป็นอีกวิธีการหนึ่งที่มุ่งเน้นแก้ปัญหาตรงจุด มุ่งตรงไปที่ตัวเด็กให้ได้รับความช่วยเหลือได้ทันที นับเป็นโครงการทีดีที่ต้องช่วยกันสนับสนุน

เหลือเวลาอีก 4 สัปดาห์ สำหรับการบริจาคสมทบทุนเข้าผ้าป่าร้อยพลังการศึกษา  ผู้สนใจบริจาคออนไลน์หรือช่องทางอื่นๆ ดูรายละเอียดที่ www.tcfe.or.th หรือ www.facebook/ร้อยพลังการศึกษา และ Line ID @tcfe  โทร: 02 301 1117 หรือ 089 491 1594

นอกจากการบริจาคแล้วยังสามารถร่วมให้ช่องทางสื่อสาร แชร์ข้อมูลข่าวสารของเราในช่องทางของท่าน  ลงทะเบียนรับจดหมายข่าวติดตามความก้าวหน้า หรือร่วมเป็นอาสาสมัครที่ถนัดและสนใจ

ผ้าป่าร้อยพลังการศึกษา..ให้การศึกษา เท่ากับให้ชีวิต