โค้งสุดท้าย “ผ้าป่าร้อยพลังการศึกษา” ยอดบริจาควันนี้กว่า 8 ล้านบาท ร่วมบุญได้ภายใน 17 มิ.ย.นี้

รร พยุหพิทยา

โครงการผ้าป่าร้อยพลังการศึกษาผ่านมาจนถึง “โค้งสุดท้าย” สิ่งสำคัญไม่ใช่แค่การระดมเงินแต่เป็นการระดมการมีส่วนร่วมของคนในสังคม เพื่อร่วมกันแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำด้วยการเพิ่มโอกาสให้กับเด็กกลุ่มที่ขาดโอกาส

เมื่อ “การศึกษา” ไม่ใช่เรื่องเสี่ยงทายที่เราต้อง “ลุ้น” เยือนโรงเรียน “ร้อยพลังการศึกษา” และเรื่องราวของ “โอกาส” จากน้ำใจของ “คนไทย”

โรงเรียนวังข่อย

เราทุกคนต้องการ “โอกาส” โดยเฉพาะโอกาสทาง “การศึกษา”  มีเด็กจำนวนนับแสนคนที่เลิกเรียนกลางคันในแต่ละปีสาเหตุหลักมาจากความ “ยากจน” ซึ่งมีเด็กกลุ่มเสี่ยงมากถึง 4.8 ล้านคนสุดท้าย “ความเหลื่อมล้ำ” จึงเกิดขึ้น

คลิป “จอร์ช เด็กแว้น” ผ่านเพจ “Toolmorrow” ห้องเรียนสังคมถึงโอกาสที่เสียไปของ “เด็กไทย” “เรา” ช่วยอะไรกันได้บ้าง?

จอร์ชเด็กเเว๊น

การเป็น “เด็กหลังห้อง” ไม่ได้เป็นเครื่องชี้วัดว่าจะไม่ประสบความสำเร็จ เพราะองค์ประกอบที่สำคัญ ก็คือเด็กต้องรู้จักตัวเอง รู้ว่ามีความถนัดและชอบอะไร

“ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์” จาก ครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง” สู่การสร้าง “คนคุณภาพ”

ครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงกับนักเรียน

เด็กไทยทุกคนควรได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพเท่าเทียมกัน แต่การจะแก้ปัญหานี้ได้จำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่าย รวมถึงการเข้ามามีส่วนร่วมของคนรุ่นใหม่ ที่มีศักยภาพ เพื่อทำหน้าที่ “ผู้นำการเปลี่ยนแปลง”

“เลิร์น เอ็ดดูเคชั่น” นวัตกรรมการศึกษา ตอบโจทย์การเรียนวิทย์-คณิตยุคดิจิตอล

เลิร์น เอ็ดดูเคชั่น

การศึกษามีคุณค่า และเทคโนโลยีจะมีบทบาทมากในอนาคต ซึ่งช่วยพัฒนาการศึกษาให้ดีขึ้น ส่วนผลกระทบ คือ เด็กทุกคน ต้องได้รับการศึกษาและต้องกระจายไปทั่วถึง ทั้งในเมืองและต่างจังหวัด

โค้งแรกของ “ผ้าป่าร้อยพลังการศึกษา” ยอดบริจาค 4.8 ล้านบาท

ร้อยพลังการศึกษา

ใครๆ ก็รู้ คนไทยใจดี ! มีงานวิจัยมากมาย รวมทั้ง “คนไทยมอนิเตอร์” ระบุว่า คนไทยส่วนใหญ่พร้อมจะช่วยแก้ปัญหาสังคมแต่ขาดข้อมูลเข้าถึงช่องทางการลงมือทำ

ธรรมกถา “พระไพศาล วิสาโล” การทำบุญช่วยคนทุกข์ให้อานิสงส์ยาว

พระไพศาล วิสาโล

เพราะเด็กถ้าได้รับการศึกษาที่ดีขึ้น เขาก็จะไม่เพียงแต่เป็นพลเมืองที่ดี มีโอกาสสร้างเนื้อสร้างตัวให้มีชีวิตที่มั่นคง แต่ยังมีความสามารถทำประโยชน์ให้กับส่วนรวม

เปิดเทอมนี้ช่วยน้องกันเถอะ! ร่วมบุญ “ผ้าป่าร้อยพลังการศึกษา”

รร รัตนธิเบต

โครงการ “ร้อยพลังการศึกษา” ชวนคนไทยช่วยเด็กขาดโอกาส สมทบทุน “ผ้าป่าร้อยพลังการศึกษา” ให้การศึกษา…เท่ากับให้ชีวิต เริ่ม 1 พฤษภาคม – 17 มิถุนายน ศกนี้

“a-chieve” ธุรกิจเพื่อสังคม ตัวช่วย “เด็กไทย” ค้นหาเส้นทางชีวิต

อาชีฟ

เด็กไทยส่วนใหญ่เรียนหนัก แต่กลับไม่รู้ว่าตัวเองอยากเป็นอะไรยิ่งเป็นเด็กที่มาจากครอบครัวที่มีฐานะยากจน ยิ่งไม่มีแรงค้นหาตัวเอง..ขาดตัวช่วยจัดการความฝันอย่างหนัก !

จาก “เดิน-วิ่งส่งน้องเรียน” ก้าวต่อไปกับ “ผ้าป่าร้อยพลังการศึกษา”

เดิน-วิ่งจุดสตาร์ท

มากไปกว่าการวิ่งที่ช่วยเรื่องสุขภาพ คือการได้ช่วยน้องๆได้มีโอกาสทางการศึกษา มากกว่าเงินที่ระดมได้จำนวนล้านบาท คือการได้พลังของผู้คนที่พร้อมจะลงมือแก้ปัญหาสังคม